Тарифа „resident Corse“

Тарифата „Résident Corse“ е достъпна за лицата, които могат да докажат, че имат постоянно местожителство в Корсика, и осъществяват двупосочно пътуване от Корсика до Париж – Орли. Максималната продължителност на престоя е 60 дни (или 6 месеца за студенти). Ако поставите отметка в това поле и пътуването Ви отговаря на условията за допустимост на тарифата „Résident Corse“, ще Ви бъде предложена единствено тази тарифа.

Ако сте студент на възраст под 26 години и ползвате тарифата за студенти – жители на Корсика („Étudiant Résident Corse“), моля, обадете се на номер +33 (0)9 69 39 02 15 (без допълнителна такса при обаждане). Можете да го направите всеки ден от 6.30 до 22 ч.

Доказателствени документи за основно местожителство в Корсика, които трябва да представите за всеки от пътниците, посочени в досието за резервация:

По избор: