ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Общи условия

Ер Франс е въздушен превозвач.
При закупуване на билети от Ер Франс, пътниците се съгласяват да спазват общите
условия на компанията и безусловно да приемат всички разпоредби, описани в
общите условия.
Ер Франс си запазва правото да променя условията, определени в този сайт по всяко
време. Следователно, бихме посъветвали нашите онлайн потребители да се
консултират с тях всеки път, когато посещават страницата.

Обща информация

Дружество Air France
Акционерно дружество с капитал 126 748 775 евро
45, rue de Paris
Tremblay en France
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex, Франция
Номер в търговския регистър на Бобини 420 495 178
Код SIRET 420 495 178 00014
Код APE 5110Z

Имейл адрес: mail.informations.generales@airfrance.fr

Интелектуална собственост и права въру фотографиите

Всички данни, текст, информация, снимки, фотографии или друго съдържание,
представено на сайта, са защитени по законите за интелектуалната собственост.
В резултат на това, онлайн потребителите могат да използват тези елементи за
изключително лични нужди (домашна употреба).
С изключение на разпоредбите, посочени по-горе, всяко възпроизвеждане,
представяне, употреба или адаптация, в каквато и да е форма, на цялото или на част от
съдържанието на сайта без писменото съгласие на Ер Франс, представлява нарушение
на нейните права по силата на Закона за интелектуална собственост.

Всички марки (имена и лога) и всички други отличителни знаци, които се появяват в
този сайт са собственост на Ер Франс или нейните партньори. Всяко възпроизвеждане,
представяне или използване на тези отличителни знаци е забранено без писменото
съгласие на притежателя на правата.

Права върху фотографиите

Снимки на Yann Arthus Bertrand са на разположение на сайта. Изображенията са взети
от колекцията "Земята от въздуха".

Отговорност

Напомняме Ви, че въздушният пътнически превоз е предмет на общите условия за
превоз, които можете да прочетете на този сайт. Препоръчваме Ви да се запознаете с
тези условия. За всички останали стоки и услуги, описани в сайта, които не са предмет
на общите условия за превоз, са отговорни само фирмите, които предлагат тези стоки и
услуги. Ер Франс се освобождава от всякаква отговорност, отнасяща се до тези стоки и услуги.
Нито една от снимките и документите, които показват продукти, предлагани на този
сайт, не могат да представляват договорна обвързаност Ер Франс се освобождава от
всякаква отговорност, отнасяща се до тези изображения.
Air France не може да бъде подведена под отговорност за непреки вреди, като
например загуба на печалба, на договор или на възможност, произтичащи от
използването на този сайт.


Линкове - препратки
 
Използване на каквито и да било линкове-препратки към целия или към част от сайта
www.airfrance.fr е строго забранено без предварителното писмено съгласие на Ер
Франс. Ер Франс не могат да бъдат държани отговорни за съдържанието, данните,
продуктите и всяка друга информация, предлагани на сайтове, за които са създадени
препратки.
По-специално, Ер Франс не носи никаква отговорност за свързани сайтове, чиито
данни не могат да бъдат съвместими с приложимите законови и подзаконови
разпоредби.

Приложим закон - спорове

Тези общи условия са предмет на френското законодателство.
В случай на спор, Френският съд ще има изключителна юрисдикция, освен ако
информация за обратното не е посочена в общите условия.
начало на страницата