Условия на Flying Blue Petroleum

1. Членството в  Petroleum club е възможно само за частни лица на възраст 18 или повече години, които са членове на програмата "Flying Blue" и едновременнно с това са служители на петролна, нефтена или газова компания, одобрена от Ер Франс и КЛМ и при условие, че осъществяват най-малко едно двупосочно пътуване по въздух годишно по петролните маршрути на Ер Франс и /или КЛМ.

2. Всички кандидати за членство в Petroleum Club автоматично стават членове на програмата "Flying Blue”, като се счита, че са се запознали и приели Общите условия, както и Общите условия на програмата "Flying Blue”, които са на разположение на  www.airfrance.com и www.klm.com или в Центъра за обслужване на клиенти.

3. Списъкът с „Петролните маршрути” на Ер Франс и КЛМ е на разположение на www.airfrance.com и www.klm.com или  Центъра за обслужване на клиентите. 

4.
 Членство в Petroleum Club може да бъде получено чрез правилно попълнена и подписана молба за членство до Ер Франс и КЛМ.

5. Ер Франс и КЛМ си запазват правото да откажат членство в Petroleum Club на всяко лице, което не отговаря на изискванията, предвидени за допускане до Petroleum Club.


6. Картата за Petroleum Club е лично притежание на титуляра. Само притежателят може да се възползва от предимствата, запазени за членове на Petroleum Club.

7. Картата за Petroleum Club не дава право на нейния притежател да претендира за права, предоставени от други карти на Ер Франс/КЛМ. Картата за Petroleum Club сама по себе си не дава право на хотел, ресторант или услуги от бара,  предлагани от Клуба.

8. Картата е валидна до 31 март на годината след годината на допускане до членство при минимален срок на валидност от 12 месеца. Картата за Petroleum Club се подновява автоматично, ако нейният притежател е направил поне едно двупосочно пътуване по някои от дългите дестинации от „Петролните маршрути” или две двупосочни пътувания на средни или къси разстояния от „Петролните маршрути” на Ер Франс/КЛМ по време на календарната година преди датата, посочена на картата за изтичане на валидността й. Ер Франс и КЛМ си запазват правото да откажат подновяване членството и картата на лица, които не отговарят на условията за приемане.

 9. Ер Франс и КЛМ си запазват правото по всяко време да правят промени в Общите условия на Petroleum Club.

10. Ер Франс и КЛМ са отговорни за обработването на личните данни на членовете на Petroleum Club  в съответствие с приложимите холандски и френски разпоредби за защита на личните данни като Wet Bescherming Persoonsgegevens (от 1 септември 2001 г.) и изменения френския закон от 6 януари 1978 година по отношение на информационните системи, компютърни файлове и свободи, които се базират на Директива на ЕС 95/46/ЕО.

11. Личните данни на членовете ще се използват и разменят от Ер Франс, КЛМ и техните партньори с цел безпроблемното прилагане на програмата на  Petroleum Club. Освен това, за да се даде възможност на Ер Франс, КЛМ или техните партньори да Ви предлагат продуктите и услугите си, както и за целите на директния маркетинг и комуникациите, всяка информация, която се отнася до Вас би могла да бъде споделяна при пълна конфиденциалност между Ер Франс, КЛМ и техните партньори.

12. Членовете на Petroleum Club могат по всяко време да изискат да не бъдат повече търсени за целите на директния маркетинг и имат право на достъп, промяна, поправка и изтриване на  всички лични данни. За всички искания, моля свържете се писмено с Вашия център за обслужване на клиенти.

начало на страницата