ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Изпо.зване на билетите

Резервираната тарифа е валидна за използван изцяло билет при спазване на реда и датите на посочения маршрут. В съответствие с Общите условия за превоз, всяко използване, което не отговаря на правилата, установено в деня на пътуването, ще доведе до необходимост от заплащане на фиксирана тарифна добавка на летището, чиято стойност е: 125 евро за полети на къси разстояния (континентална Франция и Корсика), 250 евро за полети на средни разстояния, икономична класа, 500 евро за полети на средни разстояния, бизнес класа, 500 евро за полети на дълги разстояния, икономична класа/класа Premium Economy, 1 500 евро за полети на дълги разстояния, бизнес класа и 3 000 евро за полети на дълги разстояния, първа класа (или еквивалентна сума в местна валута).

ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА

Уведомяваме Пътниците, че при неспазване на член 15 (ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА) от Общите условия за превоз и в съответствие с разпоредбите на член 9 (Отказ и ограничения при превоз) от тях, може да бъдат вписани в списъка на лицата, за които има забрана за качване на борда на летателните апарати на Превозвача на основание на резолюция № 2016-240 на Националната комисия за информатика и свободи.
начало на страницата